Stars & Sun

a n y t h i n g i n m y s k y
พระจุฬามณีเจดีย์ วัดคีรีวงศ์ • Phra Chula Manee Chedi at Kiriwong Temple, Nakhon Sawan | 01.05.14 #temple #nakhonsawan #thailand #trip #travel #voyage #mymemory

พระจุฬามณีเจดีย์ วัดคีรีวงศ์ • Phra Chula Manee Chedi at Kiriwong Temple, Nakhon Sawan | 01.05.14 #temple #nakhonsawan #thailand #trip #travel #voyage #mymemory

Lil monkey 🐒 (again) …at Phra Prang Sam Yod, Lopburi | 01.05.14 #lopburi #thailand #trip #travel #voyage #mymemory

Lil monkey 🐒 (again) …at Phra Prang Sam Yod, Lopburi | 01.05.14 #lopburi #thailand #trip #travel #voyage #mymemory

Lil monkey🙊  at Phra Prang Sam Yod, Lopburi | 01.05.14 #monkey #lopburi #thailand #trip #travel #voyage #mymemory

Lil monkey🙊 at Phra Prang Sam Yod, Lopburi | 01.05.14 #monkey #lopburi #thailand #trip #travel #voyage #mymemory

🙉 หน้าศาลพระกาฬ • San Phra Kan, Lopburi | 01.05.14 #monkey #lopburi #thailand #trip #travel #voyage #mymemory (at ศาลพระกาฬ จ.ลพบุรี)

🙉 หน้าศาลพระกาฬ • San Phra Kan, Lopburi | 01.05.14 #monkey #lopburi #thailand #trip #travel #voyage #mymemory (at ศาลพระกาฬ จ.ลพบุรี)

วัดพระศรีสรรเพชญ์ • Wat Phra Si Sanphet, Ayutthaya | 01.05.14 #temple #ayutthaya #thailand #trip #travel #voyage #mymemory

วัดพระศรีสรรเพชญ์ • Wat Phra Si Sanphet, Ayutthaya | 01.05.14 #temple #ayutthaya #thailand #trip #travel #voyage #mymemory

วัดมหาธาตุ • Wat Maha That, Ayutthaya | 01.05.14 #temple #ayutthaya #thailand #trip #travel #voyage #mymemory (at วัดมหาธาตุ @อยุธยา)

วัดมหาธาตุ • Wat Maha That, Ayutthaya | 01.05.14 #temple #ayutthaya #thailand #trip #travel #voyage #mymemory (at วัดมหาธาตุ @อยุธยา)

At Wat Maha That, Ayutthaya | 01.05.14 #temple #ayutthaya #thailand #trip #travel #voyage #mymemory (at วัดมหาธาตุ @อยุธยา)

At Wat Maha That, Ayutthaya | 01.05.14 #temple #ayutthaya #thailand #trip #travel #voyage #mymemory (at วัดมหาธาตุ @อยุธยา)

Don’t know what is this plant called.. Ixora?? 🌿🌸 | 01.05.14 #flower #plant #ayutthaya #thailand #trip #travel #voyage #mymemory (at วัดใหญ่ชัยมงคล)

Don’t know what is this plant called.. Ixora?? 🌿🌸 | 01.05.14 #flower #plant #ayutthaya #thailand #trip #travel #voyage #mymemory (at วัดใหญ่ชัยมงคล)

🙏พระพุทธไตรรัตนนายก(หลวงพ่อโต) ที่วัดพนัญเชิง • Luang Pho Tho at Wat Phanan Choeng, Ayutthaya | 01.05.14 #ayutthaya #thailand #temple #trip #travel #voyage #mymemory (at วัดพนัญเชิง อยุธยา)

🙏พระพุทธไตรรัตนนายก(หลวงพ่อโต) ที่วัดพนัญเชิง • Luang Pho Tho at Wat Phanan Choeng, Ayutthaya | 01.05.14 #ayutthaya #thailand #temple #trip #travel #voyage #mymemory (at วัดพนัญเชิง อยุธยา)

หอวิฑูรทัศนา • Ho Withun Thasana (The Sages Lookout), Bang Pa-In Royal Palace, Ayutthaya | 01.05.14  #bangpain #ayutthaya #thailand #trip #travel #voyage #mymemory (at Bang pa-in palace)

หอวิฑูรทัศนา • Ho Withun Thasana (The Sages Lookout), Bang Pa-In Royal Palace, Ayutthaya | 01.05.14 #bangpain #ayutthaya #thailand #trip #travel #voyage #mymemory (at Bang pa-in palace)

พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ • Aisawan Thipphaya-Art Pavilion, Bang Pa-In Royal Palace, Ayutthaya | 01.05.14  #bangpain #ayutthaya #thailand #trip #travel #voyage #mymemory (at Bang pa-in palace)

พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ • Aisawan Thipphaya-Art Pavilion, Bang Pa-In Royal Palace, Ayutthaya | 01.05.14 #bangpain #ayutthaya #thailand #trip #travel #voyage #mymemory (at Bang pa-in palace)

Keep walking… | 01.05.14 #bangpain #ayutthaya #thailand #trip #travel #voyage #mymemory (at Bang pa-in palace)

Keep walking… | 01.05.14 #bangpain #ayutthaya #thailand #trip #travel #voyage #mymemory (at Bang pa-in palace)

สาละลังกา / ต้นลูกปืนใหญ่ • Cannonball Tree 🌺 | 01.05.14  #flower #bangpain #ayutthaya #thailand #trip #travel #voyage #mymemory (at วัดนิเวศธรรมประวัติ (Wat Niwesthammaprawat))

สาละลังกา / ต้นลูกปืนใหญ่ • Cannonball Tree 🌺 | 01.05.14 #flower #bangpain #ayutthaya #thailand #trip #travel #voyage #mymemory (at วัดนิเวศธรรมประวัติ (Wat Niwesthammaprawat))

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร • Wat Niwet Thammaprawat, Bang Pa In, Ayutthaya | 01.05.14  #bangpain #ayutthaya #thailand #trip #travel #voyage #mymemory #architecture  (at วัดนิเวศธรรมประวัติ (Wat Niwesthammaprawat))

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร • Wat Niwet Thammaprawat, Bang Pa In, Ayutthaya | 01.05.14 #bangpain #ayutthaya #thailand #trip #travel #voyage #mymemory #architecture (at วัดนิเวศธรรมประวัติ (Wat Niwesthammaprawat))

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร • Wat Niwet Thammaprawat, Bang Pa In, Ayutthaya | 01.05.14  #bangpain #ayutthaya #thailand #trip #travel #voyage #mymemory #architecture  (at วัดนิเวศธรรมประวัติ (Wat Niwesthammaprawat))

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร • Wat Niwet Thammaprawat, Bang Pa In, Ayutthaya | 01.05.14 #bangpain #ayutthaya #thailand #trip #travel #voyage #mymemory #architecture (at วัดนิเวศธรรมประวัติ (Wat Niwesthammaprawat))